Charles Explorer logo
🇨🇿

Biochemie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Biochemie mají široké teoretické znalosti a praktické zkušenosti z biochemie, molekulární biologie a řady souvisejících chemicko-biologických oborů. Jsou schopnosti samostatné vědecko-výzkumné práce, tvorby a prezentace vědeckých výsledků na mezinárodní úrovni.

Absolventi nalézají pracovní uplatnění jako pracovníci výzkumných institucí, klinicko-biochemických zařízení, v aplikovaném a biotechnologickém výzkumu, ve farmaceutických firmách, a při teoretické a praktické výuce na vysokých školách.