Charles Explorer logo
🇨🇿

Ekonomie a ekonometrie

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Ekonomie a ekonometrie má znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie. Všeobecnými znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.

Dále je to schopnost orientace ve vědecké literatuře a schopnost provádět originální teoretický výzkum pomocí matematizovaných modelů a originální empirický výzkum (testování teorií) pomocí ekonometrických metod. Všeobecnými dovednostmi je používání statistických a výpočetních programů a schopnost prezentovat výsledky výzkumné práce na takové úrovni, která je standardem impakt-faktorových mezinárodních odborných časopisů.