Charles Explorer logo
🇨🇿

Gynekologie a porodnictví

Studijní program na Lékařská fakulta v Plzni |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Gynekologie a porodnictví je jedním ze základních lékařských oborů. Značný rozsah oboru klade vysoké nároky na studium, ale nabízí velké množství témat pro základní, aplikovaný, ale i klinický výzkum ve spolupráci s řadou dalších vědních oborů.

Absolvent doktorského studijního programu v oboru Gynekologie a porodnictví v průběhu studia získal vědeckou erudici kombinací klinické a experimentální vědecko-výzkumné práce. Naučil se základy designu vědeckých studií, sbírat data, sumarizovat je a statisticky vyhodnotit.

Zná možnosti podpory vědecké práce, své výsledky je schopen přednášet na odborných fórech, publikovat v odborných časopisech, ale také přenášet přímo do klinické praxe či do konkrétních výstupů aplikovaného výzkumu. Výsledky studia by měly najít uplatnění v lékařské praxi, především v zavádění nových léčebných metod a postupů.