Charles Explorer logo
🇨🇿

Ortopedie

Studijní program na Lékařská fakulta v Plzni |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Studijní program Ortopedie zahrnuje problematiku vrozených a získaných vad pohybového ústrojí, zánětlivých, metabolických onemocnění, nádorů a úrazů pohybového aparátu včetně páteře. Absolventi po ukončení studia mají možnost uplatnit se na ortopedických a traumatologických pracovištích jako odborní pracovníci nebo na lékařských fakultách jako vysokoškolští učitelé.

Absolvování doktorského studia dává předpoklady pro další výzkumnou činnost v oboru.