Charles Explorer logo
🇨🇿

Evangelická teologie

Studijní program na Evangelická teologická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolventi jsou vybaveni základní znalostí evangelické teologie a jejího systematického myšlení, obou biblických jazyků a znalostí literárních a teologických aspektů biblistiky. Dále základní znalostí latiny, dějin křesťanství v Evropě, znalostí fenomenologie světových náboženství a základů teologie náboženství, základů filosofie, ekumeniky a křesťanské etiky.

Mají základní dovednosti v oblasti porozumění a výkladu textů křesťanské tradice, umějí je interpretovat v příslušných literárních, historických a ideových kontextech. Uplatnění nacházejí v povoláních, kde je třeba základní odborné znalosti náboženské a teologické problematiky, v oblasti vzdělávací, kulturní a humanitární.