Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika se sdruženým studiem Anglofonní literatury a kultury se specializací Americká literatura a studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně uplatňovat a rozvíjet své pokročilé praktické i teoretické znalosti dánštiny / norštiny / švédštiny, reálií a kulturní historie skandinávských zemí. Uplatní se v kulturních a politických institucích, v médiích, ve firmách obchodujících se Skandinávií či jako překladatel.

Absolvent má dokonalé praktické znalosti angličtiny na úrovni C2 a podrobné vědomosti z oblasti americké literatury a studií. Může se uplatnit jako překladatel literatury, odborný redaktor, pracovat v médiích, v diplomatických službách apod. Je kvalifikován k přijetí do doktorského studia.

Studijní programy