Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika se sdruženým studiem Řecká a latinská studia se specializací Dějiny antické civilizace

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně uplatňovat a rozvíjet své pokročilé praktické i teoretické znalosti dánštiny / norštiny / švédštiny, reálií a kulturní historie skandinávských zemí. Uplatní se v kulturních a politických institucích, v médiích, ve firmách obchodujících se Skandinávií či jako překladatel.

Absolvent dosáhl solidní úrovně jazykové kompetence ve starořečtině a latině. Je vybaven rozsáhlým souborem znalostí antických dějin a kultury a je metodologicky vyškolen v odborné historicko-filologické práci.

Studijní programy