Charles Explorer logo
🇨🇿

Filmová studia se sdruženým studiem Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent se orientuje ve filmových studiích, orientuje se v základních dovednostech oborové praxe, má specifické zaměření podle vystudované kombinace. Může se uplatnit jako specializovaný redaktor, filmový kritik, pracovník kulturních institucí, popularizátor vědy nebo může pomáhat při organizování vzdělávacích kurzů pro širší veřejnost.

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (angličtina na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.