Charles Explorer logo
🇨🇿

Středoevropská studia se specializací Slovakistika se sdruženým studiem Komparatistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent disponuje jazykovou kompetencí ve slovenštině na úrovni C2 (podle SERR) a teoretickými poznatky o její variabilitě, orientuje se ve slovenské literatuře a reáliích a je schopen integrovat tyto kompetence a znalosti při analytické práci s informacemi. Má přehled o česko-slovenských kulturních, politických a jazykových vztazích.

Absolvent je schopen vykládat literární materiál s přesahem i k jiným druhům umění. Umí analyzovat strukturu díla a je schopen postihnout i základy historického, žánrového či teoretického kontextu. Je vybaven pro doktorské studium komparatistiky či národních literatur i pro práci v médiích a kulturní sféře.