Charles Explorer logo
🇨🇿

Numerická a výpočtová matematika

Studijní program na Matematicko-fyzikální fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent získal hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti pro numerické řešení matematických problémů popisujících různé přírodní, technické a společenské jevy. Absolvent je schopen pro daný problém navrhnout optimální způsob řešení zahrnující volbu vhodné metody a její efektivní algoritmizaci. Tuto metodu dokáže analyzovat a provést vlastní implementaci na počítačích.

Výstupy metod pak umí správně interpretovat a následně navrhnout případnou úpravu metod. Je schopen též vyhodnotit možnosti a slabiny uvažovaných přístupů.

Absolvent je též schopen posoudit vhodnost použití metod a implementací v aplikačním softwaru.