Charles Explorer logo
🇨🇿

Fyzická geografie a geoekologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Doktorské studium poskytuje komplexní vzdělání ve fyzické geografii a geoekologii, umožňující plně porozumět, zkoumat a interpretovat zákonitosti vývoje fyzickogeografické sféry a vztahy mezi jejími složkami. Absolventi jsou schopni provádět analýzu a syntézu těchto poznatků, fyzickogeografickou regionalizaci a typologii krajiny.

Osvojí si širokou škálu terénních a laboratorních výzkumných metod, modelování a zpracování statistických, kartografických a digitálních dat. Absolventi doktorského studia budou připraveni k samostatné vědecké a řídící práci ve svém oboru a ke spolupráci s odborníky z ostatních přírodovědných a environmentálních disciplín, a to doma i v zahraničí.

Uplatnění nacházejí v institucích aplikovaného výzkumu, ve vědeckých institucích a na univerzitách a v některých centrálních orgánech.