Charles Explorer logo
🇨🇿

Parazitologie a infekční biologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇬🇧 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má odborné znalosti o různých parazitárních patogenních organismech (viry, bakterie, houby, prvoci, helminti a členovci) vyvolávající onemocnění člověka i domácích a hospodářských zvířat, zejména o jejich diagnostice a detekci, patogenitě, epidemiologii a způsobu života. Má znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti s obecnou metodikou biologické práce i řadou speciálních metod, od buněčné a molekulární biologie, imunologie, biochemie a bioinformatiky až po epidemiologii.

Je schopen řešit teoretické i praktické problémy související s diagnostikou, bojem a výzkumem parazitů i dalších patogenních agens infekčních onemocnění na multidisciplinární úrovni, a to jak ve zdravotnictví (např. diagnostické laboratoře), tak i v základním a aplikovaném výzkumu nebo v komerční sféře farmaceutického průmyslu a biotechnologických firem.