Charles Explorer logo
🇨🇿

Románské literatury

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia Románských literatur je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (literatura přinejmenším jedné románské jazykové oblasti). Je schopen zkoumat literaturu vybrané románské oblasti v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním literárněvědným metodám a badatelským postupům.

Jeho specializace se opírá rovněž o výbornou znalost obecné teorie literatury, základů literární komparatistiky a literární teorie a kritiky odpovídající zvolené jazykové oblasti. Může působit v akademickém prostředí (univerzity, výzkumná pracoviště apod.), díky svým jazykovým znalostem a širokému vzdělání se může uplatnit i v kulturních institucích, v médiích, v diplomacii apod.