Charles Explorer logo
🇨🇿

Dějiny české literatury a teorie literatury

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Dějiny české literatury a teorie literatury je odborně vybaven v oblastech dějin literatury v bohemikálním prostoru a spolehlivě se orientuje v jejich kontextu, v oborech teorie literatury a literární interpretace. S využitím potřebných jazykových, historických a kulturních znalostí je plně připraven na hlubší analýzy problémů ze srovnávací poetiky, teorie žánrů a interpretace literárního textu i kontextu.

Absolvent může najít uplatnění na vysokých školách a akademických ústavech, v odborných časopisech se zaměřením na literaturu, umění či dějiny umění, v kulturních institucích, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách v kulturně orientovaných funkcích apod.