Charles Explorer logo
🇨🇿

Filozofie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent studia je vysoce vzdělaný odborník, jenž během průpravy osvědčil schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet. Obhájenou disertační prací prokazuje špičkovou kvalitu ve specializaci zvolené ze širokého spektra dějin idejí i otázek současného myšlení.

Je vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci v oblasti filosofie a příbuzných společenských věd. Profesně se může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, redaktor či překladatel odborných publikací, kritik, komentátor, řídící pracovník nebo analytik.

Získané schopnosti mu tak umožňují uplatnění v široké škále povolání, kde je zapotřebí kritického myšlení a nadhledu, od státní správy po soukromý sektor.