Charles Explorer logo
🇨🇿

Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Judaistika disponuje znalostmi judaismu ve smyslu náboženského systému s konkrétním zaměřením na problematiku pramenů judaismu, židovských tradic a zvyků a synagogální liturgie. Absolvent získává znalosti pramenných a moderních jazyků představující předpoklad pro navazující studium Judaistiky.

Absolvent získává základní teoretické znalosti v oblasti dějin filozofického myšlení a systematické filozofie a v klasických jazycích (řečtina, nebo latina); umí analyzovat filozofický text a vysvětlit jednotlivé filozofické koncepce.