Charles Explorer logo
🇨🇿

Chemie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti anorganické, analytické, fyzikální, organické, makromolekulární a jaderné chemie a biochemie a osvojil si potřebné znalosti z matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Získal též praktické dovednosti v rámci laboratorních cvičení ze všech základních chemických oborů. Absolvováním vybraných volitelných předmětů je profilován a připraven na navazující magisterské studium či na uplatnění v praxi.

Absolvent je připraven pro praktické uplatnění při odborné práci v chemických laboratořích základního a aplikovaného výzkumu, v útvarech státní správy zaměřených na monitorování životního prostředí a hygienických podmínek, nebo ve firmách zabývajících se distribucí chemikálií a laboratorního vybavení apod.