Charles Explorer logo
🇨🇿

Bioinformatika

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základními teoriemi a metodickými přístupy v matematice, informatice a biologii. Absolvent rozumí jak poznatkům z biologie, tak informatiky, je schopen jejich syntézy a je schopen je aplikovat v praxi. Absolvent získává také základní praktické dovednosti a zkušenosti s ovládáním přístrojů ve výše zmiňovaných oblastech.

Absolvent je kvalitně připraven pro navazující magisterské studium bioinformatiky i příbuzných informatických či biologických oborů. Své uplatnění může absolvent nalézt také na pozici vyžadující analytické schopnosti, jako je programátor, analytik informačních systémů, finanční analytik, ap..

Absolvent je také schopen vykonávat na určité úrovni práci v laboratoři (diagnostické či vědecké).