Charles Explorer logo
🇨🇿

Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je obeznámen s historií a metodologií religionistiky. Disponuje znalostmi věrouky a rituální praxe především monoteistických náboženství a rozumí vývoji těchto tradic a jejich historickému rozrůznění. Má znalosti současných podob žitého náboženství a rozpoznává podoby náboženství v postmoderní společnosti.

Absolvent disponuje základními znalostmi z oblasti teologického kompendia CČSH, rozumí speciálně dějinám teologie CČSH, orientuje se v teologii ostatních konfesí. Absolvent studijního programu nalézá uplatnění v oblasti náboženské, státní, soukromé a neziskové.