Charles Explorer logo
🇨🇿

Klinická a sociální farmacie

Studijní program na Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent zaměřený na Klinickou farmacii 1/ zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv; 2/ ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance k hodnocení terapeutické hodnoty léčiva; 3/ umí hodnotit a řešit principem minimalizace rizik farmakoterapie vliv zdravotníků a pacientů na terapeutickou hodnotu léčiva (léková adherence, lékové problémy).

Absolvent zaměřený na Sociální farmacii 1/ se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje; 2/ umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech; 3/ je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie.