Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk a literatura se sdruženým studiem Italianistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent programu Český jazyk a literatura je vybaven vědomostmi o současném jazyce. Je schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o něm aplikovat v praxi. Rovněž získal představu o dějinách české literatury a literární teorie a ovládá základní postupy literární vědy v aplikaci (např. redakční práce, média apod.).

Absolvent ovládá italský jazyk na úrovni C1. Má základní teoretický vhled do fungování cizího jazyka a orientuje se v literárněvědných pojmech. Má solidní přehled o dějinách italské literatury a je obeznámen se základními etapami italských dějin. Má též určitý vhled do reálií současné Itálie.