Charles Explorer logo
🇨🇿

Historie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji především evropské společnosti. Absolvent má všechny odborné předpoklady pro uplatnění v praktické sféře muzejnictví a kultury, současně je i vhodným předstupněm dalšího studia nejen v oboru historie, ale i v oborech příbuzných a hraničních.