Charles Explorer logo
🇨🇿

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení se sdruženým studiem Logika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (angličtina na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.

Absolvent má široké znalosti logiky a jejích aplikací v dalších oborech, zejména v matematice, analytické filozofii a teoretické informatice. Kromě akademických znalostí má absolvent schopnost analyzovat složité problémy a systémy různých typů a uplatní se např. při správě a vývoji IT systémů. Je připraven na vysokoškolské studium v dalším stupni.

Studijní programy