Charles Explorer logo
🇨🇿

Hebraistika a židovská studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Hebraistika a židovská studia je odborníkem na židovskou kulturu. Ovládá hebrejský jazyk v jeho mluvené i psané formě na úrovni B1 (na úrovni „Rama 4“ podle izraelského systému).

Má základní přehled o židovských dějinách a disponuje porozuměním současné židovské kultuře v diaspoře i v Izraeli.