Charles Explorer logo
🇨🇿

Etnologie a kulturní antropologie se sdruženým studiem Politické teorie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent programu Etnologie a kulturní antropologie získá pokročilou znalost konceptuálního aparátu a metodologických postupů kulturní antropologie a etnologie, stejně tak i rozvinutou orientaci v problematice sociální, kulturní, náboženské či jazykové rozmanitosti lidských společností s důrazem na Evropu.

Absolvent má znalosti v celé šířce politické vědy a v pokročilé míře v oblastech politické teorie a formování politických identit. Má pokročilou znalost českého politického myšlení ve druhé polovině 20. století a na začátku 21. století. Rozumí formování politických identit, chápe roli náboženských a národních identit v globální politice.