Charles Explorer logo
🇨🇿

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Studijní program na Matematicko-fyzikální fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Obor připravuje odborníky se širokým základem v matematice, fyzice a počítačovém modelování fyzikálních procesů a zároveň s hlubokými znalostmi z fyziky plazmatu. Studium zahrnuje i hraniční disciplíny jako je plazmo-chemie, interakce plazmatu s povrchem pevné látky a komplexní plazma.

Absolvent ovládá teoretické i experimentální metody, které díky schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení využívá i v jiných oborech zaměřených na základní a aplikovaný výzkum na vysokých školách, ve vědeckých ústavech a technologických centrech, ale také v průmyslové sféře.