Charles Explorer logo
🇨🇿

Mezinárodní vztahy

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent/ka studia doktorského studijního programu mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumných institucích a na vysokých školách, příp. v jiných analytických pracovištích. Jeho/její kvalifikace umožňuje uplatnění též v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.