Charles Explorer logo
🇨🇿

Etika sportu a integrita

Studijní program na Fakulta tělesné výchovy a sportu |
🇬🇧 NMgr.

Profil absolventa

Magisterský společný program (joint degree) Etika sportu a integrita je vytvořen pro vzdělávání sportovních administrátorů, koncepčních a podobných pracovníků, kteří vykazují systematický a koherentní pohled na podstatu sportu, na podstatu a požadavky integrity a na etickou dimenzi řízení, se způsobilostí zkvalitňovat praxi sportovních organizací a pracovníků ve sportovním prostředí. Absolventi jsou vzdělaní jakožto nová generace sportovních administrátorů, která má hluboké porozumění podstatě sportu a hodnot ve sportu s cílem zachování společenské hodnoty sportu proti jeho zneužívání a podpoření jeho hodnoty.

Absolventi zvládají obhájit integritu sportovní organizace a samotného sportu a vytvářet sportovní strategie založené na pevných principech.