Charles Explorer logo
🇨🇿

Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Fakulta tělesné výchovy a sportu |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání umí utvářet, vyhodnocovat, koordinovat a řídit pohybové a sportovní aktivity různých věkových a sociálních skupin populace s ohledem na jejich potřeby a místní podmínky. Osvojené poznatky, syntetické učební výstupy rozvinuté do profesních kompetencí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit u různých druhů vojsk v resortu Ministerstva obrany a ve výkonu povolání instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech apod.