Charles Explorer logo
🇨🇿

Teoretické právní vědy - Občanské právo

Studijní program na Právnická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent nabyl hluboký teoretický rozhled v daném oboru v evropském kontextu, a to včetně mezinárodních srovnání a v širších společenskovědních souvislostech. Osvojil si schopnost analýzy obecných i speciálních otázek uvedeného oboru, jakož i potřebné syntézy poznatků.

Vzdělání lze uplatnit zejména v akademickém a vědeckém sektoru společnosti.