Charles Explorer logo
🇨🇿

Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Matematicko-fyzikální fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky. Při řešení problémů je schopen využít klasické i počítačové metody, má přehled o aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky, najde uplatnění ve vzdělávacích institucích a tam, kde se matematika využívá v praxi.

Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství Německého jazyka a literatury a studiu oborovém. Je vybaven pro profese vyžadující výbornou znalost německého jazyka a literatury i kultury včetně lektorských a popularizačních.