Charles Explorer logo
🇨🇿

Sociální a charitativní práce

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Sociální a charitativní práce má znalosti a dovednosti na kvalifikační úrovni NSP 7. Jako sociální pracovník je připraven provádět všeobecnou i odbornou sociální práci, vykonávat a koordinovat odborné činnosti v oblasti sociálně právního poradenství, vykonávat kontaktní práce, provádět, koordinovat a komplexně zajišťovat procesy resocializace a integrace klientů, provádět analytickou, koncepční a metodickou činnost, vést příslušné dokumentace i odborný tým.