Charles Explorer logo
🇨🇿

Andragogika a personální řízení se sdruženým studiem Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má teoretické a odborné znalosti andragogiky, vzdělávání dospělých a aplikace jeho metod, didaktiky dospělých a gerontagogiky, má teoretické a odborné znalosti personálního řízení, personálních procesů a aktivit a aplikace metod personální práce. Volba dalších předmětů umožnila absolventovi prohloubení či rozšíření odbornosti.

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (angličtina na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.