Charles Explorer logo
🇨🇿

Informatika se specializací Obecná informatika

Studijní program na Matematicko-fyzikální fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má důkladné matematické základy, široký přehled různých oblastí informatiky s důrazem na pochopení fundamentálních principů a rozsáhlou škálu praktických programátorských dovedností. Zná různé algoritmy a datové struktury, ovládá programátorské postupy a umí je aplikovat při analýze složitých problémů a jejich řešení realizovat v různých programovacích jazycích.

Absolvent je dobře připraven na navazující magisterské studium informatiky na naší fakultě i jinde. Disponuje navíc již po ukončení bakalářského studia dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro uplatnění v praxi.

Zde může působit na jakékoliv pozici vyžadující logické myšlení nebo může zastávat místo programátora.