Charles Explorer logo
🇨🇿

Muzejní studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal základní přehled, znalosti a kompetence spojené s fungováním, historií i aktuální praxí v oblasti paměťových institucí. Především jde o dovednosti spjaté s oblastmi kurátorské práce – znalosti charakteristiky sbírkových fondů, movitých i nemovitých památek, dále pak dovednosti spjaté s prezentací kulturního dědictví, oblasti výstavní a expoziční činnosti, dále dovednosti z oblasti managementu institucí, public relations, marketingu a didaktiky, včetně zkušeností získaných v rámci povinných praxí v konkrétních muzejních institucích.

Absolvování programu umožňuje uplatnění v odborných pozicích kurátorů muzeí, stejně jako v administrativě spojené s kulturním prostředím, a to jak v muzejních institucích, tak v úřadech státní a veřejné správy či neziskových organizacích.