Charles Explorer logo
🇨🇿

Blízkovýchodní studia

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Blízkovýchodní studia je odborníkem na dějiny, politiku a kulturu Blízkého východu, který disponuje praktickou znalostí jednoho významného jazyka oblasti v jeho spisovné variantě. Je schopen základní komunikace slovem i písmem na úrovni B1 a má základy jednoho dalšího jazyka oblasti.

Má základní přehled o dějinách oblasti i o hlavních přístupech k jejímu studiu. Umí pracovat s odbornou literaturou včetně elektronických zdrojů v anglickém jazyce.

Současnou geopolitickou situaci oblasti je schopen vysvětlit z historického i politologického pohledu. Uvědomuje si specifické rysy studovaných kultur a jejich hodnot, jež je schopen interpretovat ve vztahu ke kultuře evropské.

Studijní programy