Charles Explorer logo
🇨🇿

Chirurgie

Studijní program na Lékařská fakulta v Hradci Králové |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent shromáždil vědomosti o celé šíři svého chirurgického oboru, jeho perspektiv, možností terapie a diagnostiky v něm a o základech výzkumné experimentální a klinické metodiky a metod. Získané znalosti aplikuje při klinické a experimentální práci.

Osvojil si dovednosti a metodiky používané v biomedicínském výzkumu. Zvládá metody plánování výzkumných projektů a modelování klinických stavů v práci s malými i velkými laboratorními zvířaty.

Je schopen vypracovat rešerši, vyhodnotit scientometrické údaje, navrhnout výzkumný projekt, prezentovat výsledky své práce, naplánovat, sepsat a obhájit cizojazyčnou původní vědeckou práci. Je schopen samostatně navrhovat a experimentálně řešit výzkumné úkoly, včetně řízení malých týmů, a propojovat chirurgický obor s příbuznými klinickými a některými teoretickými obory.

Zvládá komunikaci v AJ.