Charles Explorer logo
🇨🇿

Egyptologie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent má hluboké teoretické znalosti ve všech základních oblastech egyptologie a disponuje detailním přehledem o aktuálním stavu bádání a řešených otázkách. Svou obhájenou disertační prací prokazuje vynikající kvalitu ve zvolené specializaci.

Na základě svých odborných, jazykových a analytických znalostí a schopností je plně vybaven pro odbornou vědeckou a pedagogickou práci na světové úrovni. Profesně se absolvent může uplatnit v mnoha špičkových institucích zaměřených na studium starověku, a rovněž tak na pozicích významných řídicích pracovníků v institucích, které se podílejí na kulturní, politické, hospodářské spolupráci mezi ČR a Egyptem.