Charles Explorer logo
🇨🇿

Žurnalistika se specializací Vizuální žurnalistika

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolventi specializace Vizuální žurnalistika budou disponovat vyváženou kombinací teoretických, analytických a praktických znalostí v oblasti vizuální komunikace. Díky nabytým kompetencím budou absolventi schopni produkce, evaluace, analýzy obrazových materiálů ve všech typech médií, veřejných i soukromých institucích, případně ve výzkumu či výuce na vysokých školách.