Charles Explorer logo
🇬🇧

The day of water

Publication

Abstract

Den vody, pořádaný pro učitele středních a základních škol, obor fyzika, chemie, biologie, ICT a geografie, v návaznosti na konferenci Poškole 2007