Charles Explorer logo
🇬🇧

The closing conference for techers involved in New ways to Science Education National Project

Publication

Abstract

Závěrečná konference a seminář učitelů projektu "Nové cesty k výuce přírodovědných a technických předmětů". 1 st run Kombinované (prezenční i distanční) kurzy tohoto projektu jsou akreditovány MŠMT ČR pod č.j.15816/2006-25-368.