Charles Explorer logo
🇬🇧

Světla a stíny duchovního odkazu otce Pia. Několik slov kčeskému překladu

Publication |
2008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Abstract

Vtomto příspěvku se autor pokouší upozornit na určité problémy spjaté sprezentací duchovního odkazu otce Pia. Jedná se o dobovou podmíněnost listů tohoto autora, o jeho spjatost steologickým horizontem devatenáctého století, o italskou mentalitu.

Nesprávné je tedy jak používat tento odkaz k ?návratu? do minulosti, který nemá šanci, tak kvůli němu odmítat to, co je nosné, originální a podnětné. Na tuto hermeneuticky korektní četbu ovšem spisy otce Pia teprve čekají.