Charles Explorer logo
🇨🇿

Úvod

Publikace na Filozofická fakulta |
2000

Abstrakt

V úvodu je načrtnut hlavní záměr publikace - posoudit míru hospodářské vyspělosti meziválečného Československa, jeho limity i možnosti.