Charles Explorer logo
🇨🇿

České země v éře První republiky (1918-1938)Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929)

Publikace na Filozofická fakulta |
2000

Abstrakt

Dějiny Českých zemí v letech 1918 - 1929 v politice, hospodářství sociální sféře, vývoji obyvatelstva a kultuře.