Charles Explorer logo
🇨🇿

Die Oder als 'tschechoslowakischer' Strom

Publikace na Filozofická fakulta |
2000

Abstrakt

Příspěvek je věnován problematice Odry jako 'československé řeky'. Problematika technikých a hydrologických podmínek plavby, mezinárodní situace na Odře po první světové válce a Československá plavební akciová společnost Oderská v letech 1918-1938.