Charles Explorer logo
🇨🇿

Vývoj rukopisných verzí přehledu dějin krásovědy a její literatury Františka Palackého

Publikace na Filozofická fakulta |
2000

Abstrakt

Článek pojednávající o vývoji rukopisných verzí Přehledu dějin krásovědy a její literatury Františka Palackého.