Charles Explorer logo
🇨🇿

Sledování prostorového učení u myší typu Lurcher odvozených od dvou kmenů ovlivněných vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem

Publikace na Ústřední knihovna, Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Abstrakt

Byl sledován vliv elektromagnetického pole na prostorové učení u zdravých a mutantních myší typu Lurcher odvozených od kmenů C3H a C57B1/7.