Charles Explorer logo
🇨🇿

Vliv olivocerebelární degenerace na úroveň excitability a vnímání bolesti u animálního modelu mozečkové degenerace

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni, 3. lékařská fakulta |
2003

Abstrakt

Práce ukázala, že úroveň excitability závisí nejen na přítomnosti olivocerebellární degenerace, ale také na kmeni zvířat. Vyšší excitabilita zvířat sdefektem mozečku se projevila zvýšenou nocicepční citlivostí