Charles Explorer logo
🇨🇿

The use of the 308 nm excimer laser for the treatment of psoriasis

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2003

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

The use of the 308 nm excimer laser for the treatment of psoriasis