Charles Explorer logo
🇨🇿

Účinek melatoninu na neonatální gonadotropní buňky hypofýzy potkana stimulované GnRH

Publikace

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

The aim of this study was to estimate whether melatonin has an effect on GnRH mediated PI signal system activationand intracellular Ca+2 mobilization which in turn induces luteinising hormone release from the rat pituitary gonadotroph cells.